Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Mikrodotacje na edukację i kulturę! Program Bardzo Młoda Kultura

Mikrodotacje na edukację i kulturę! Program Bardzo Młoda Kultura

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 przyznaje mikrodotacje od 4 tys. zł do 10.000 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji oraz animacji kulturowej. 

Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej? 

Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży? 

Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury? 

 

Zgłoś się po mikrodotację! 

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji-animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych. 

Dla kogo mikrodotacje? 

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. instytucja kultury z placówką oświatową, biblioteka ze szkołą. 

Przeznaczenie środków: 

Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, dziedzictwo kulturowe, teatr, cyrk, film, moda, ekologia, spotkania obywatelskie, street art… – stawiamy na kreatywność! 

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii, rekomendujemy działania odbywające się w przestrzeni wirtualnej (w sieci) i domowej. Konieczność prowadzenia działań animacyjno – edukacyjnych w sieci nie oznacza, że tylko projekty wykorzystujące nowe media, technologie np. film, fotografie, programowanie, mogą ubiegać się o mikrodotacje. Za ważny element procesu animacyjnego tegorocznej edycji uważamy włączanie do działań animatorów, edukatorów, artystów, nauczycieli, wykorzystujących w codziennej pracy edukacyjno – animacyjnej klasyczne techniki artystyczne („analogowe”, np. rzeźba, ceramika, malarstwo, taniec, muzyka, itd.). Działania powinny angażować/wspierać dzieci i młodzież, mogą również włączać rodziców, lokalne społeczności zarówno do aktywności twórczej indywidualnej, jak i grupowej (online i offline). 

Obecnie wiele instytucji, pracowni stacjonarnych ograniczyło lub zawiesiło swoją działalność. Efektem tego jest nadaktywność dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. Uważamy za ważne równoważenie tego procesu poprzez włączanie do działań projektowych animatorów pracujących technikami klasycznymi. Dotychczas naturalną przestrzenią pracy dla wielu animatorów, edukatorów była pracownia, podwórko, ulica, itp. Wprowadzone ograniczenia pandemiczne wymagają zarówno od nas, jak i uczestników naszych działań projektowych, odkrycia/stworzenia nowych przestrzeni i form działań niezbędnych dla odtworzenia, utrzymania i budowania relacji społecznych. Wierzymy, że wspólnie uda nam się to zrobić. 

Ze względu na dynamikę przepisów dotyczących ograniczeń pandemicznych, beneficjenci będą mogli modyfikować działania założone w swoich projektach poprzez dokonywanie korekty wniosków po konsultacji i akceptacji operatora programu. 

 

Czas realizacji 

Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 15.06.2020 a 20.10.2020 r. 

Nabór wniosków: 

od 4.05.2020 do 1.06.2020, godz. 15.00 

Miejsce złożenia wniosku: 

Wniosek należy złożyć jedynie w wersji elektronicznej! 

Wniosek w formacie PDF wysyłamy na adres dotacje.tdk@gmail.com do godz. 15.00 dnia 1.06.2020 r. 

Dokumentacja konkursowa: 

Regulamin, wniosek, raporty regionalne i ogólnopolskie z poprzednich edycji BMK na stronie: 

www.terenowydomkultury.pl 

Animatorzy przygotowujący projekty, a mający małe doświadczenie w pracy w sieci, mogą uzyskać od nas wsparcie/informacje jak przygotować i zaplanować działania animacyjne. 

Wsparcie – doradztwo można uzyskać wysyłając maila z konkretnymi pytaniami wraz z podaniem swojego nr telefonu: dotacje.tdk@gmail.com