Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

„Kooperacje – Fordon 2022” – wystartowała druga edycja programu!

Wsparcie finansowe na edukację kulturową w Fordonie!

„Kooperacje – Fordon 2022” – wystartowała druga edycja programu!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy organizuje drugą edycję Programu Edukacji Kulturowej: Kooperacje – Fordon. W ramach realizowanego Programu Miejskie Centrum Kultury uruchamia konkurs na inicjatywy projektowe z obszaru edukacji kulturowej Kooperacje – Fordon 2022.

Wsparcie finansowe na edukację kulturową w Fordonie!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach Konkursu Kooperacje – Fordon 2022 wspiera finansowo od 3 tys. zł do 15.000 tys. zł przedsięwzięcia z zakresu edukacji /animacji kulturowej.

Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty/pomocy społecznej i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji/animacji kulturowej?

Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej/pomocy społecznej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży?

Dostrzegasz potencjał lokalnej kultury?

Zgłoś się po wsparcie finansowe !

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Kooperacje – Fordon 2022, w ramach którego można ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji/animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych/ pomocy społecznej.

Dla kogo wsparcie finansowe?

Wnioski o wsparcie finansowe przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych/ pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne (artyści, animatorzy). Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę działalności niż wnioskodawca, np. instytucja kultury z placówką oświatową, biblioteka ze szkołą.

Przeznaczenie środków:

Działania związane z szeroko pojęta edukacją kulturową, przygotowujące dzieci i młodzież do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Warsztaty, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, dziedzictwo kulturowe, teatr, cyrk, film, moda, ekologia, spotkania obywatelskie, street art – stawiamy na kreatywność!

Ze względu na zmienność ograniczeń pandemicznych beneficjenci będą mogli modyfikować działania założone w swoich projektach poprzez dokonywanie korekty wniosków po konsultacji i akceptacji Organizatora Programu.

Czas realizacji

Przedsięwzięcia będą realizowane między 27.06.2022 – 18.11.2022

Nabór wniosków: od 12.05.2022 do 10.06.2022

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej. Drogą elektroniczną w formacie PDF wysyłamy na adres kooperacjefordon@gmail.com do 10.06.2022. godz. 14.00.

 

Dokumentacja konkursowa będzie dostępna od 12.05.2022:

Regulamin, wniosek, raporty regionalne i ogólnopolskie dotyczące edukacji kulturowej w Polsce dostępne są na stronach: www.terenowydomkultury.pl / zakładka Fordon oraz www.mck-bydgoszcz.pl

Animatorzy, edukatorzy mający małe doświadczenie w pisaniu wniosków mogą uzyskać od nas wsparcie i informacje jak przygotować i zaplanować projekt.

Wsparcie – doradztwo można uzyskać na organizowanych przez MCK spotkaniach informacyjno-warsztatowych oraz wysyłając maila z pytaniami na adres: kooperacjefordon@gmail.com

Prosimy podać imię i nazwisko, instytucje/organizacje, numer telefonu.

Dla mediów:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu Kooperacje – Fordon 2022 możecie Państwo uzyskać na spotkaniu z koordynatorką konkursu w czwartek 12.05.2022 w godzinach 11-13 lub kontaktując się z nią telefonicznie.

Danuta Kryszak – koordynator konkursu Kooperacje – Fordon

tel. 604 189 114

Marcin Płocharczyk – koordynator Programu Edukacji Kulturowej Kooperacje-Fordon

tel. 695 689 304