Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Otwieramy część obiektów MCK!

zapraszamy ponownie

Otwieramy część obiektów MCK!

Szanowni Państwo.

W związku z wytycznymi dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury przygotowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wznawiamy działalność części obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Od wtorku, 12 maja 2020 r. swoje drzwi dla odwiedzających otwierają Galeria Wspólna, Barka Lemara oraz Pałac Stary wraz z Zespołem Parkowym. W związku z panującą pandemią i koniecznością stosowania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiednich środków ostrożności, wprowadziliśmy nowy regulamin zwiedzania tychże obiektów, który uzyskał akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Warunki otwarcia Galerii Wspólnej, Barki Lemara oraz Pałacu Starego wraz z Zespołem Parkowym zostały opracowane w oparciu o „wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19”. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych gości i pracowników, wprowadziliśmy nowy regulamin zwiedzania, który uzyskał pozytywną opinię Sanepidu. Regulamin ten dostępny będzie dla osób zwiedzających wspomniane obiekty.

Nowy regulamin zakłada m.in. wyposażenie obiektów w środki dezynfekcyjne przeznaczone dla zwiedzających oraz ograniczenie liczby gości zgodnie z aktualnie obowiązującymi na terenie kraju limitami. Zmienią się także godziny zwiedzania w poszczególnych obiektach:

Galeria Wspólna czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 – 16.00.

Barka Lemara czynna będzie od wtorku do niedzieli w godz. 1200 – 16.00.

Pałac Stary czynny będzie od wtorku do czwartku w godz. 10.00-16.00 i od piątku do niedzieli w godz. 10.00 -18.00.

⁃ Dodatkowo, możliwość przyjmowania grup zwiedzających jest zawieszona do odwołania, a szatnie pozostaną zamknięte.

Nowy regulamin uwzględnia także inną organizację pracy w otwieranych obiektach, w tym system zmianowy i rotacyjny, dyspozycyjność służb ochrony, które wraz z pracownikami odpowiadać będą za monitorowanie i przestrzeganie przez zwiedzających reżimu sanitarnego. Pracownicy zostaną wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekujące, maseczki i rękawiczki), a stanowiska pracy uwzględniać będą wymagany dystans przestrzenny.

> Regulamin zwiedzania Galerii Wspólnej, Barki Lemara oraz Pałacu Starego, obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy