Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Planujesz wizytę u nas? Sprawdź koniecznie (COVID-19)

ważne informacje związane z uczestnictwem w naszych wydarzeniach w czasie epidemii

Planujesz wizytę u nas? Sprawdź koniecznie (COVID-19)

Szanowni Państwo,
w związku z pandemią COVID 19 i objęciem Bydgoszczy tzw. „czerwoną strefą” informujemy, że Miejskie Centrum Kultury oraz nasze Kino Orzeł kontynuują swoją działalność z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z uwzględnieniem dodatkowych obostrzeń wynikających z wprowadzenia „czerwonej strefy”, tj. wypełnienia widowni maksymalnie w 25%.

Utrzymane zostają także wcześniej wprowadzone zasady reżimu sanitarnego, tj. limity osób uczestniczących w wydarzeniach/seansach, obowiązek dezynfekcji, obowiązek zakrywania ust i nosa podczas wydarzeń/seansów oraz podczas przebywania w siedzibie instytucji, a także zachowanie dystansu społecznego.
Jednocześnie informujemy, że w związku z wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, kawiarnia Szpulka będzie zamknięta.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w wydarzeniach i seansach organizowanych przez MCK są dostępne w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej, a także w załączonym poniżej regulaminie uczestnictwa w wydarzeniach.
Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zaleceń:
– Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust podczas całego pobytu w MCK, zarówno przed, jak i po wejściu na salę kinowo-widowiskową,
– obowiązuje nakaz zachowania między sobą dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym,
– obowiązkowe jest także dezynfekowanie dłoni przed wejściem na salę (środki dezynfekcyjne w MCK dostępne dla widzów),
– liczba uczestników na seansie lub wydarzeniu kulturalnym nie może przekroczyć 25 % sali kinowo-widowiskowej,
– uczestnicy mogą zajmować na sali jedynie wyznaczone miejsca,
– należy zachować odstęp minimum jednego wolnego miejsca między widzami.

Nie dotyczy to osób, które przyszły na wydarzenie z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebnie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Obok siebie miejsca zajmować mogą także osoby mieszkające wspólnie.
Zalecamy także podpisanie przez uczestników seansu wydarzenia oświadczenia na wypadek wdrożenia procedury epidemiologicznej (dostępne w kasie MCK).
Między wydarzeniami robione będą przerwy techniczne na dezynfekcję i wietrzenie sali.
Nowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach MCK zostały wprowadzone w oparciu o obowiązujące wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce,a także „Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce” przedstawionych przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szczegóły wytycznych znajdują się na stronie www.gov.pl/web/kultura.

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA SIEDZIBY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY W TYM SALI KINOWO WIDOWISKOWEJ 

ZĄŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY BILETÓW I UDZIAŁU W WYDARZENIACH

OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ W MIEJSKIM CENTRUM

OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW WYDARZEŃ