Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Planujesz wizytę u nas?

zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa

Planujesz wizytę u nas?

Planujesz wizytę u nas?
Sprawdź koniecznie (COVID-19)

Ważne informacje związane z uczestnictwem w naszych wydarzeniach w czasie epidemii

W związku z epidemią koronawirusa i w oparciu o ministerialne wytyczne związane z funkcjonowaniem ośrodków kultury i wytycznymi dla kin, Miejskie Centrum Kultury, wprowadziło nowe zasady uczestnictwa we wszystkich organizowanych wydarzeniach.

Poniższe zasady dotyczą uczestnictwa w seansach filmowych naszego studyjnego Kina Orzeł, koncertach, spektaklach i spotkaniach odbywających się na sali kinowo-widowiskowej MCK.

 

– Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust podczas całego pobytu w MCK, zarówno przed, jak i po wejściu na salę kinowo-widowiskową

– obowiązuje nakaz zachowania między sobą dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym

– obowiązkowe jest także dezynfekowanie dłoni przed wejściem na salę (środki dezynfekcyjne w MCK dostępne dla widzów)

– liczba uczestników na seansie nie może przekroczyć 50 % sali kinowo-widowiskowej

– uczestnicy mogą zajmować na sali jedynie wyznaczone miejsca,

– należy zachować odstęp minimum jednego wolnego miejsca między widzami.

Nie dotyczy to osób, które przyszły na wydarzenie z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebnie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Obok siebie miejsca zajmować mogą także osoby mieszkające wspólnie.

Zalecamy także podpisanie przez uczestników seansu wydarzenia oświadczenia na wypadek wdrożenia procedury epidemiologicznej (dostępne w kasie MCK).

Między wydarzeniami robione będą przerwy techniczne na dezynfekcję i wietrzenie sali.

Nowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach MCK zostały wprowadzone w oparciu o obowiązujące wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz „Wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”, „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” oraz „Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce” przedstawionych przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin związany z nowymi zasadami uczestnictwa:

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA SIEDZIBY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY W TYM SALI KINOWO WIDOWISKOWEJ   

ZĄŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY BILETÓW I UDZIAŁU W WYDARZENIACH

OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ W MIEJSKIM CENTRUM

OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW WYDARZEŃ