Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Ukraińsko-Polski Hub Kulturalny w Emceku / Українсько-польський культурний хаб в Emceku

Ukraińsko-Polski Hub Kulturalny w Emceku / Українсько-польський культурний хаб в Emceku

W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy powstał Ukraińsko -Polski Hub Kulturalny. Docelowo ma stać się centrum życia kulturalnego Ukraińców mieszkających w Bydgoszczy, Ma zrzeszać Ukraińców mieszkających w Bydgoszczy, stwarzać przestrzeń do wspólnych działań, a także pielęgnować ukraińską kulturę i wartości. Działania w ramach Hubu skupiać będą się także na integracji tej społeczności z Bydgoszczanami.

W planach są m. in. zajęcia z dziećmi, biblioteczka dla obywateli Ukrainy, projekty fotograficzne, pikniki, wystawy. 

Pierwszym wydarzeniem będzie „Tołoka” organizowana z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy 27 sierpnia 2022 na Barce Lemara. Podczas tego wydarzenia, ukraińscy obywatele, którzy mieszkają w Bydgoszczy, mogą zaprezentować swoje wyroby.

Chętni do udziału proszeni są o wypełnienie formularza.

> Więcej informacji 

Українсько-польський культурний хаб створено при Міському центрі  культури в Бидгощі.  Зрештою, він має стати центром культурного життя українців у м. Бидгощ, об’єднувати українців Бидгощі, створювати простір для спільної діяльності, культивувати українську культуру та цінності.  Діяльність в рамках Хабу також буде зосереджена на інтеграції цієї громади з жителями Бидгощі.
 У планах, серед інших заняття з дітьми, бібліотека для громадян України, фотопроекти, пікніки, виставки.
 Першим заходом стане «Толока», організована з нагоди Дня Незалежності України та відбудеться 27 серпня 2022 року на Барці Лемара.  Під час цього заходу громадяни України, які проживають у Бидгощі, можуть представити свою продукцію.
 Бажаючі взяти участь, будь ласка, заповніть форму нижче.