Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wspólny Port zaprasza! / Wspólny Port запрошує вас!

Barka muzealna „Lemara” przyjmuje Gości z Ukrainy od wtorku do piątku, w godzinach 12.00 – 16.00. / Музейна баржа Lemara приймає гостей з України зі вівторка по п’ятницю, з 12.00 до 16.00.

Wspólny Port zaprasza! / Wspólny Port запрошує вас!

Wspólny Port zaprasza!

„Wspólny Port” to gościnne, bezpieczne miejsce, przygotowane na pokładzie starej barki. Zwiedzając bezpłatnie ciekawy obiekt, każdy Gość z Ukrainy może poprosić o herbatę, zaś na dzieci w każdym wieku czeka świetlica „Wspólny Port”, w której pod okiem animatorów mogą rysować, bawić się i posłuchać ciekawych portowych opowieści.

Z kolei dla ukraińskich uczniów w wieku 7-11 lat, na Barce Lemara otwieramy cykl zajęć – do wzięcia w nich udziału, nie trzeba znać języka polskiego. To zbiór 99 gier teatralnych udostępnionych przez organizację In Place of War (Uniwersytet w Manchesterze) dla Teatru Polskiego na rzecz tworzenia partycypacyjnych działań wspierających społeczność ukraińską w Bydgoszczy. W ramach projektu będą odbywać się interaktywne zabawy, które pobudzają wyobraźnię, integrują grupy i tworzą bezpieczną przestrzeń do interakcji społecznych. Działania te realizowane we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Zapraszamy na pokład!

Barka muzealna „Lemara” przyjmuje Gości z Ukrainy od wtorku do piątku, w godzinach 12.00 – 16.00. Wstęp wolny!

Zaprasza Kapitan i jego Załoga!

 

Wspólny Port запрошує вас!

Wspólny Port – гостинне, безпечне місце, яке знаходиться на борту старої баржі. Кожен гість з України, який завітає до нашого закладу, може попросити чаю, а діти можуть грати, малювати, слухати цікаві історії з життя порту під наглядом аніматорів.

А для українських школярів 7-11 років у Barka Lemara ми відкриваємо серію за-нять, участь в яких не потребує знання польської мови. Це колекція з 99 театра-льних ігор, наданих організацією In Place of War (Університет Манчестера) для Польського театру для на підтримки української громади в Бидгощі. Проект включатиме інтерактивні ігри, що стимулюють уяву, об’єднують групи та ство-рюють безпечний простір для соціальної взаємодії.

Ці заходи проводяться у співпраці з Міським культурним центром у Бидгощі.

Ласкаво просимо на борт!

Музейна баржа Lemara приймає гостей з України зі вівторка по п’ятницю, з 12.00 до 16.00. Вхід вільний!

Капітан і команда запрошують вас!