Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wyniki naboru wniosków w ramach projektu Terenowy Dom Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2020 – kujawsko-pomorskie”

Wyniki naboru wniosków w ramach projektu Terenowy Dom Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2020 – kujawsko-pomorskie”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.

Zakończyła się ocena wniosków w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura 2020 – kujawsko-pomorskie”.

Lista rankingowa dostępna tutaj.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie oferty.

Serdecznie gratulujemy podmiotom i osobom, których wnioski zostały przeznaczone do dotacji. Wierzymy w to, że wsparcie z BMK przyczyni się do rozwoju kreatywnych, opartych o współpracę międzyinstytucjonalną działań w obszarze kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele operatora w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.