Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

„Z Innej Bajki”– wernisaż – fotografie Dariusz Bareya

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / 28.07.2022, godz.19.00

„Z Innej Bajki”– wernisaż – fotografie Dariusz Bareya

„Z Innej Bajki”– wernisaż – fotografie Dariusz Bareya

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 28.07.2022, godz.19.00

Bez teatru nie ma kultury, a bez kultury nie ma narodu, i wszyscy musimy sobie zdać z tego sprawę”
– to słowa aktorki Anny Dymnej. Jakże prawdziwe w czasach, które redukują wszystko do obrazków
migających na ekranach smartfonów. Podczas cyklicznych spotkań z twórczością teatrów plenerowych
wywodzącą się z różnych biegunów artystycznych, udowadniamy, że teatr odważnie stawia czoło
najtrudniejszym problemom współczesnego świata, korzystając przy tym z niezliczonych form i
narzędzi artystycznego wyrazu.

 

 

Zapraszamy na wernisaż wystawy „ Z Innej Bajki” do Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Fantastyczne i często bajeczne widowiska plenerowe, które były prezentowane podczas Festiwalu „Z
Innej Bajki” fotografował Darek Bareya, artysta pochodzący z Nowej Soli, ponad dekadę mieszkający
w Bydgoszczy, a obecnie w podbydgoskiej wsi. Jest magistrem sztuki, ukończył Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu (specjalizacja serigrafia), pracę magisterską napisał na temat Ryszarda Horowitza. Jest
jednym z pięciu laureatów konkursu fotograficznego DEBUTS 2015 doc! Photo Magazine.

Wystawa będzie trwała do 25.08.2022

Festiwal „Z Innej Bajki” jest współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz i Samorząd Województwa
Kujawsko Pomorskiego.

Wystawę wyprodukowała: Fundacja Kultury „Pozytywka”

Współpraca: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Galeria Wspólna.