Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Aneta Kamińska – nowa poezja ukraińska / Анета Камінська – нова українська поезія

Przeczytana UKRAINA 2022: Trzy dni z kulturą ukraińską

Data:
18.06.2022 / Sobota
Godzina:
17:00
Miejsce:
sala MCK
Wstęp:
wolny

Opis wydarzenia

18 czerwca 2022, godz. 17.00 / sala MCK

Aneta Kamińska – nowa poezja ukraińska / Анета Камінська – нова українська поезія

Aneta Kamińska (1976), poetka (za książkę „Autoportret z martwą naturą” nominowana do Nagrody Nike) i tłumaczka. Jest bodaj najaktywniejszą w naszym kraju tłumaczką współczesnej poezji ukraińskiej. W jej opracowaniu i tłumaczeniu ukazało się kilka antologii poezji ukraińskiej: „Cząstki pomarańczy” (2011), „30 wierszy zza granicy” (2012), „Wschód–Zachód” (2015), a także tomy wierszy Nazara Honczara, Hałyny Tkaczuk, Chrystii Wenhryniuk, Borysa Humeniuka, Lubow Jakymczuk, Juliji Stachiwskiej, Wasyla Hołoborodki i Emmy Andijewskiej.

Анета Камінська (1976), поетеса (за книгу «Autoportret z martwą naturą» номінована на премію Nike) та перекладачка. Вона є чи не найактивнішим перекладачем сучасної української поезії в Польщі. У її опрацюваннях та перекладах видано декілька антологій української поезії: «Апельсинові дольки» (2011), «30 віршів з-за кордону» (2012), «Схід-Захід» (2015), а також збірки віршів Назара Гончара, Галини Ткачук, Христі Венгринюк, Бориса Гуменюка, Любові Якимчук, Юлії Стахівської, Василя Голобородька та Емми Андієвської.