Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Dyplomy Bydgoskiej Akademii Fotografii

wernisaż wystawy

Data:
04.02.2022 / Piątek
Godzina:
18:00
Miejsce:
foyer MCK
Wstęp:
wolny

Opis wydarzenia

4 lutego 2022, godz. 18.00 / foyer MCK

Dyplomy Bydgoskiej Akademii Fotografii – wernisaż

Bydgoska Akademia Fotografii działająca przy Muzeum Fotografii ma za sobą 11 edycji. Ten szczególny kurs jest już trwale wpisany w bydgoskie tradycje edukacji fotograficznej i z pewnością jest rozpoznawalny w regionie. BAF to w zasadzie kurs mistrzowski, w którym słuchacze doskonalą się w budowaniu fotograficznych wypowiedzi pod okiem uznanych fotografów, czynnych artystów i członków związków twórczych. Sami słuchacze wywodzą się z różnych środowisk, mają odmienne doświadczenia, a ich poziom umiejętności bywa bardzo różny, przynajmniej na etapie rozpoczynania kursu, dlatego istotną rolę spełnia też obok zajęć przewidzianych programem wzajemna wymiana doświadczeń.
Szczególny charakter miała 11. edycja, której przebieg zakłócił wybuch pandemii, powodując wydłużenie cyklu edukacyjnego z roku do dwóch lat! Doświadczenia okresu izolacji nie pozostały bez wpływu na realizacje prac dyplomowych, co zaowocowało stworzeniem różnorodnych projektów będących istotną dokumentacją współczesnej rzeczywistości. Paradoksalnie też trudności w realizacji przewidzianych programem zajęć przyczyniły się do silniejszej niż zazwyczaj integracji, która z kolei zaowocowała dojrzałością wypowiedzi w realizacji fotografii. W ten sposób po raz kolejny obraz fotograficzny ujawnił swoją terapeutyczną moc. Obok fotografii będących wyrazem kunsztu dla tradycji fotografii modowej powstały obrazy będące rodzajem intymnego świadectwa spotkania z drugim człowiekiem lub też konfrontacji z własnymi lękami, ujawniające związki fotografii z psychologią.

Marek Noniewicz