Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Improwizowanych IMPRODROM + premiera filmu impro „IN BETWEEN / POMIĘDZY”

7 - 9 października 2022 / Bydgoszcz