Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wystawa – „Pleszyński jest nagi”

25 lipca 2019