Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
sala kinowo-widowiskowa MCK 06.10.2020 16:00
UTW „Agora Nestora” – Inauguracja Roku Akademickiego
...