Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
online 23.11.2020 19:00
Teatr Improwizowany wymyWammy: PRÓBA IMPRO ONLINE spektakl impro
23 listopada 2020, godz. 19.00 / wydarzenie online na żywo, na FB wymyWammy i YouTube wymyWammy. Teatr Improwizowany wymyWammy: PRÓBA IMPRO ONLINE Kto kocha tea...