Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
FB Kino Orzeł / Vimeo 14.02.2021 00:01
„Krótko i na temat… Miłość” cykl filmowy online
...
kino Orzeł 14.02.2021 12:00
Małe Animocje: „Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię” (82′) seans dla dzieci
...
Kino Orzeł 14.02.2021 14:00
„Niepamięć” (90′) reż. Christos Nikou
...
Kino Orzeł 14.02.2021 16:00
„Obraz pożądania” (98′) reż. Giuseppe Capotondi
...
sala kinowo-widowiskowa MCK 14.02.2021 20:00
„Ja Cię kocham, a Ty…?” – spektakl improwizowany spektakl improwizowany Teatru wymyWammy
...