Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
sala kinowo-widowiskowa MCK 14.02.2021 20:00
„Ja Cię kocham, a Ty…?” – spektakl improwizowany spektakl improwizowany Teatru wymyWammy
...