Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
sala kinowo-widowiskowa MCK 14.02.2021 20:00
„Ja Cię kocham, a Ty…?” – spektakl improwizowany spektakl improwizowany Teatru wymyWammy
14 lutego 2021, godz.20.00 / sala kinowo-widowiskowa MCK Spektakl improwizowany „Ja Cię kocham, a Ty…?” Teatr improwizowany wymyWammy zaprasza na bardzo u...