Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

KONCERT: Adam Strug i Monodia Polska

8. Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej ETHNIESY

Data:
21.03.2021 / Niedziela
Godzina:
19:00
Miejsce:
ONLINE
Wstęp:
wolny

Opis wydarzenia

21 marca 2021, godz. 19:00 / FB Ethniesy i YouTube Emcek

KONCERT: Adam Strug i Monodia Polska

Adam Strug to śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej.

Monodia Polska to zespół śpiewaczy, praktykujący dawne polskie pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich północno-wschodniego Mazowsza. Zespół posługuje się skalami wcześniejszymi niż powszechnie używana dziś skala dur-moll, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze. Ustna tradycja kontynuowana przez Monodię to: pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewane moralitety XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne, oraz utwory nieskodyfikowane będące wyrazem pobożności ludowej. Zespół czerpie z używanego po dziś dzień na północnym Mazowszu Śpiewnika Kellera (1870), liczącego 1102 pieśni na cały rok liturgiczny, ale bez zapisu nutowego. Średniowieczne anonimy, sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Wujka, Bolesławiusza, Trembeckiego, Zabczyca, Naborowskiego, Krasickiego i Karpińskiego. Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i historyczne. Zespół występując dba o to, by w miarę możliwości przełamywać formułę koncertową. Często rezygnuje ze sceny i nagłośnienia na rzecz niestandardowych przestrzeni z naturalną akustyką. Podstawowym zadaniem zespołu jest śpiew podczas pogrzebów.

Skład zespołu: Mateusz Kowalski, Jakub Kukla, Tomasz Pakowski, Szczepan Pospieszalski, Tomasz Stawiecki, Adam Strug, Hipolit Woźniak, Jacek Zembrowski, Maksymilian Mucha.

Zwiastuny