Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

MCK

Adres: ul. Marcinkowskiego 12-14,
85-056 Bydgoszcz

NIP: 554 031 53 65
REGON: 090221337

Nr konta:
22 1600 1462 1742 7185 8000 0001

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjnae-mail: mck@mck-bydgoszcz.pl

DYREKTORKA MCK

Marzena Matowska
e-mail: dyrekcja@mck-bydgoszcz.pl

DZIAŁ KADR I OBSŁUGI KANCELARYJNEJ

Jolanta Bogdanów – Kierownik Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej
e-mail: sekretariat@mck-bydgoszcz.pl

tel.: 52 32 55 560

kom.: 519 346 572

Milena Kwaśniewska-Szubarga – Zastępca Kierownika Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej
e-mail: milena.kwasniewska-szubarga@mck-bydgoszcz.pl
kom. 519 346 576

RECEPCJA

e-mail: rezerwacje@mck-bydgoszcz.pl

Z recepcji zostaną Państwo przełączeni do wszystkich działów i pracowni MCK.

tel.: 52 32 55 540

fax: 52 32 55 570

KASA MCK CZYNNA
W TYGODNIU W GODZINACH 10.00 – 20.00
W WEEKENDY NA GODZINĘ PRZED BILETOWANĄ IMPREZĄ/SEANSEM.

DZIAŁ FINANSOWY

Dorota Krupa – ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ekonomicznych – Główna księgowa
e-mail: finanse@mck-bydgoszcz.pl
kom.: 519 346 575

Księgowość:
e-PUAP:
mck-bydgoszcz(/mck-bydgoszcz/skrytka)

tel.: 52 32 55 575

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (Bydgoszcz)
Piotr Dunajski – kierownik
e-mail: piotr.dunajski@mck-bydgoszcz.pl

tel.: 52 32 55 554
kom.: 519 346 579

Kuba Ignasiak – rzecznik prasowy
e-mail: kuba.ignasiak@mck-bydgoszcz.pl

tel.: 792 610 128

Inspektor Danych Osobowych
Sandra Milewska
e-mail: iod@mck-bydgoszcz.pl

tel.:  52 32 55 540