Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku znajduje się na obszarze historycznej ziemi chełmińskiej, w Województwie Kujawsko – Pomorskim, na terenie powiatu bydgoskiego i gminy Dąbrowa Chełmińska, w obrębie sołectwa i wsi Ostromecko.
Ostromecko zostało nazwane „Bydgoskim Wilanowem” przez wielkiego animatora kultury Andrzeja Szwalbego. Szwalbe słusznie porównał ostromeckie pałace i parki z pięknem Wilanowa, bowiem siedziba rodowa Mostowskich, Schönbornów i Alvenslebenów jest perłą architektury, leżącą o krok od granic Bydgoszczy. Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku jest zabytkiem unikatowym w skali kraju. Odwiedzających czaruje pięknym rokokowym Pałacem Starym, w którym znajduje się Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, i majestatycznym Pałacem Nowym, przeplatającym neoklasycyzm z neobarokiem francuskim. Oba pałace usytuowane są w sercu blisko czterdziestohektarowego, historycznego parku. Pisana historia Ostromecka zaczęła się w XIII w. Majątek znajdował się w rękach Zakonu Krzyżackiego. Od XV w. zarządzały nim już polskie rodziny: Ostromęccy herbu Pomian, Dorpowscy herbu Junosza i Leliwa, Mostowscy herbu Dołęga. Na początku XIX w. nowym właścicielem Ostromecka został Jakub Marcin Schönborn, następnie pojawił się ród Alvenslebenów. 

Obecnie Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku służy mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego. Jest interdyscyplinarną instytucją kultury miasta Bydgoszczy pod zarządem Miejskiego Centrum Kultury. Dzisiaj można zanurzyć się w historycznej atmosferze – zjeść smaczny posiłek w pałacowej restauracji, spędzić noc w pokojach gościnnych. Należy również zobaczyć wspaniałą Kolekcję Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, drugą pod względem wielkości w Polsce. W Ostromecku nieustannie odbywają się koncerty, wystawy, a także akcje performerskie. Tutaj także we wrześniu ma miejsce jedyna w Polsce prestiżowa Konferencja Instrumentologiczna. 

Marzenie Andrzeja Szwalbego spełniło się – Ostromecko tętni życiem.

Zapraszamy na wirtualny spacer po ostromeckich pałacach.

Spacer po Pałacu Starym: https://kulturawzasiegu.eu/ops/

Spacer po Pałacu Nowym: https://kulturawzasiegu.eu/opn/

Wirtualne zwiedzanie ostromeckich pałaców możliwe jest dzięki projektowi „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z Partnerami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Miasta Bydgoszczy.

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Celem udziału w projekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy stało się pozyskanie nowoczesnych narzędzi do dystrybucji treści w formie cyfrowej, które umożliwią szerszą dostępność dla odbiorców.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

ul. Bydgoska 9

86-070 Dąbrowa Chełmińska

 

Recepcja w Pałacu Nowym 

poniedziałek – niedziela 8.00-20.00

Rezerwacja noclegów – tel. kom. 785 250 182
 
recepcja@palaceostromecko.pl

Organizacja imprez

Restauracja „Pałacowa” w Ostromecku 

Kierownik restauracji
tel. 519 346 570 / 52 364 64 43

Rezerwacje stolików restauracyjnych
w godzinach 
poniedziałek – piątek, godz. 12.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 10.00-20.00

tel. 785-251-162 / e-mail: recepcja@palaceostromecko.pl

Działalność kulturalna / zwiedzanie

Pracownia Pałacowa w ZPP 

tel. 52 364 64 41 / kom. 519 346 578

zwiedzanie@palaceostromecko.pl