Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Laboratorium Kultury

Laboratorium Kultury powstało w wyniku zmian programowych w pracowni Laboratorium Żywej Kultury, pełniącego rolę zaplecza strategicznego instytucji, odpowiedzialnego za zbudowanie nowego modelu funkcjonowania instytucji i wdrożenie postulatów wypracowanych podczas warsztatów partycypacyjnych przeprowadzonych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Misją Laboratorium Kultury jest inicjowanie, wypracowywanie i promowanie innowacyjnych praktyk w zakresie kultury, w szczególności w obszarze animacji kultury i edukacji kulturowej, oraz wspieranie procesów tworzenia obywatelskiego modelu zarządzania kulturą.
Sekcja wspiera-konsultuje działania programowe sekcji MCK oraz zewnętrznych podmiotów instytucjonalnych i nieformalnych działających w sektorze kultury, edukacji i pomocy społecznej.
Laboratorium prowadzi także działania badawczo-diagnostyczne w obszarze kultury.

W latach 2019–2021 realizujemy projekt Terenowy Dom Kultury, pełniąc funkcję operatora programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerami projektu są Pracownia Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Misją Terenowego Domu Kultury jest próba wypracowania nowego modelu funkcjonowania instytucji kultury i oświaty w oparciu o współpracę międzysektorową.

W latach 2019–2020 realizujemy projekt partnerski Aktywny Inkubator Twórczy – problem wykluczenia społecznego w obszarze kultury, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Get Up. Celem projektu jest aktywna integracja zawodowo-społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły kierunek artystyczny lub posiadają doświadczenie zawodowe: twórcy nieprofesjonalni, artyści ludowi, z województwa kujawsko-pomorskiego.

W latach 2019–2020 realizujemy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju działania partycypacyjne mające na celu zaprojektowanie, wspólnie z mieszkańcami, nowej instytucji kultury – Centrum Kultury Fordon.

W 2021 roku uruchomiliśmy pierwszy dzielnicowy program edukacji kulturowej pn. „Kooperacje-Fordon”, łączący obszary edukacji, kultury i pomocy społecznej. 

KONTAKT

tel. 52 32 55 540

e-mail: laboratoriumkultury@mck-bydgoszcz.pl

Marcin Płocharczyk ­– Kierownik Sekcji Laboratorium Kultury

e-mail: marcin.plocharczyk@mck-bydgoszcz.pl

Joanna Marciniak-Stereńczak – specjalistka

e-mail: joanna.marciniak-sterenczak@mck-bydgoszcz.pl

tel. kom. 885 556 728