Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Sekcja Edukacji Senioralnej

Potrzeba uczestnictwa w kulturze, tworzenie dóbr kultury i przekazywanie dziedzictwa kulturowego to wspólny mianownik naszych starszych gości. Ich możliwości rozwoju funkcji poznawczych są trwałe, stale potwierdzane aktywnością, kreatywnością, łamaniem stereotypów myślenia i działań. Przekłada się to na udział w życiu społecznym i kulturalnym Bydgoszczy, gdzie bydgoscy seniorzy stanowią najbardziej czynną i konstruktywną grupę.

Artystyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Agora Nestora to trzeci w Polsce artystyczny UTW. Jego organizatorami są Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Program wykładów AUTW skupia się na szeroko pojętej kulturze, obejmując nie tylko zagadnienia muzyczne (jeden wykład w miesiącu realizowany przez Akademię Muzyczną), ale także zarówno tradycyjne, jak i nowe formy artystycznego wyrazu (realizator: Miejskie Centrum Kultury).

Wykłady odbywają się we wtorki, dwa razy w miesiącu, o godz. 16.00, w sali kinowo-widowiskowej MCK. Słuchaczy zapraszamy na salę o godz. 15.45 – przed wejściem należy okazać ważną legitymację.

 

KONTAKT

tel. 52 32 55 551 
tel. kom. 883 366 099

Agnieszka Szałkowska – kurator

e-mail: agnieszka.szalkowska@mck-bydgoszcz.pl 

Hanna Parucka – kurator

e-mail: hanna.parucka@mck-bydgoszcz.pl