Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Sekcja Prezentacji, Produkcji i Edukacji Muzycznej „Obszar Dźwięku” / Studio AV

Działania sekcji poruszają się w szeroko rozumianym obszarze dźwięku. A jej złożona aktywność opiera się na trzech równorzędnych filarach:

Edukacja:

działania warsztatowe i szkoleniowe w A/V Studio nagrań Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy związane są z produkcją dźwiękową i funkcjonują pod wspólnym szyldem „Zarządzanie dźwiękiem w przemyśle muzycznym”. Jednym z pierwszych i ważniejszych projektów studia nagrań jest projekt „Pierwsza Płyta”. Kierujemy go do młodych, debiutujących artystów, dla których profesjonalne wydanie autorskiego albumu płytowego staje się pierwszym poważnym krokiem na rynku muzycznym.

Prezentacja:

organizowane koncerty, międzynarodowe festiwale w światowej obsadzie, promocja środowiska lokalnego, muzyczne cykle, jak np. uznane w całym kraju „Premiery Płytowe”, i wiele innych spektakularnych przedsięwzięć stanowi główną oś działań sekcji. Wszystkie prezentacje realizujemy przy wykorzystaniu najnowszej techniki scenicznej, co znakomicie podkreśla walory artystyczne programowanych wydarzeń i przyciąga uwagę stale powiększającej się rzeszy naszych odbiorców.

Produkcja:

to obok produkcji samych wydarzeń kulturalnych także produkcja wydawnictw płytowych, słuchowisk, ścieżek dźwiękowych, audiobooków i innych materiałów studyjnych. Wiele z nich zdobywa znakomite recenzje, jest szeroko komentowana i pokazywana jako wzór do naśladowania. Wydawnictwa okolicznościowe poświęcone twórczościom znakomitych artystów muzyków, autorów tekstów czy innych ważnych postaci świata kultury są zapisem czasu, swoistą audioteką, właściwie zachowaną spuścizną dla kolejnych pokoleń.

Dla osiągania ambitnych celów, podejmowania odważnych wyzwań i pełnego realizowania założonej misji sekcja muzyczna MCK szeroko współpracuje z ogromną liczbą partnerów. Są wśród nich instytucje kultury, organizacje pozarządowe, agencje koncertowe, indywidualni twórcy i animatorzy, pedagodzy, realizatorzy i artyści z całego świata.

KONTAKT

tel.: 52 32 55 544

Marek Maciejewski – Kierownik Sekcji Prezentacji, Produkcji i Edukacji Muzycznej

kom.: 519 346 584 

e-mail: marek.maciejewski@mck-bydgoszcz.pl

Dariusz Gackowski – Koordynator Studia A/V/F

kom.: 601 921 405

e-mail: dariusz.gackowski@mck-bydgoszcz.pl

Sabina Stankiewicz – specjalista

tel.: 52 32 55 544

e-mail: sabina.stankiewicz@mck-bydgoszcz.pl 

Artur Maćkowiak – Operator urządzeń akustycznych i audiowizualnych

e-mail: artur.mackowiak@mck-bydgoszcz.pl

Filip Pniewski – Operator urządzeń akustycznych i audiowizualnych

e-mail: filip.pniewski@mck-bydgoszcz.pl

Łukasz Rutkowski – Specjalista – reżyser dźwięku i oświetlenia scenicznego

e-mail: lukasz.rutkowski@mck-bydgoszcz.pl

Filip Konera – Specjalista – reżyser dźwięku i oświetlenia scenicznego

e-mail: filip.konera@mck-bydgoszcz.pl