Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Współpraca z MCK

Misją Miejskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz zwiększenia uczestnictwa w kulturze oraz podnoszenia kompetencji kulturowych mieszkańców Bydgoszczy.

W szczególności zależy nam na ożywieniu kulturalnym miejsc znajdujących się poza centrum Bydgoszczy, w dzielnicach zapomnianych oraz na włączaniu do kultury osób, które są z niej wykluczone ze względu na bariery ekonomiczne, społeczne, zdrowotne lub inne.

W chwili obecnej koncentrujemy się w szczególności na następujących obszarach: lokalne centra kultury, nowa animacja w przestrzeni miasta, kultura dla wszystkich.

Zależy nam na budowaniu PARTNERSTW KREATYWNYCH, opartych na długofalowej współpracy, równorzędnym traktowaniu partnerów, wspólnym celu, transferze wiedzy, nakierowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, tworzonych ze wszystkimi sektorami – biznesu, nauki, NGO oraz twórców i animatorów kultury.

Miejskie Centrum Kultury jako miejska instytucja kultury, dotowana przez Miasto, nie może wspierać finansowo działalności statutowej innych podmiotów, ani indywidualnych twórców.

BAZA PROJEKTÓW – KONTAKT

Wszystkich zainteresowanych współpracą z MCK zachęcamy do kontaktu:

tel. 52 32 55 558
e-mail: danuta.kryszak@mck-bydgoszcz.pl.