Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

„Życie na wypadek wojny” – spektakl / «Життя на випадок війни» – вистава

Przeczytana UKRAINA 2022: Trzy dni z kulturą ukraińską

Data:
19.06.2022 / Niedziela
Godzina:
18:00
Miejsce:
sala MCK
Wstęp:
25 zł PLN

Opis wydarzenia

19 czerwca 2022, godz. 18.00 / sala MCK

„Życie na wypadek wojny” – spektakl / «Життя на випадок війни» – вистава

„Życie na wypadek wojny” to interdyscyplinarny projekt, który tworzą ukraińskie artystki zmuszone uciekać przed wojną. Wszystkie osiadły w regionie kujawsko-pomorskim, wszystkie chciały mówić. Ale jak mówić o wojnie, która wciąż trwa? Jak zapanować nad emocjami, zracjonalizować doświadczenie, którego zracjonalizować się nie da? Wraz z artystkami będziemy „uczyć się” podróżowania po nowej rzeczywistości, próbować wraz z nimi przetrwać, walczyć, chować się czy zdobywać nowe umiejętności. A wszystko to przetkane autentycznymi historiami zebranymi przez twórczynie w sieciach społecznościowych.

Spektakl jest koprodukcją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt, Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Teatru Polskiego w Bydgoszczy przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Tekst: Lena Laguszonkowa

Reżyseria: Ula Kijak

Współpraca scenograficzna i kostiumowa: Wojciech Faruga

Inspicjentka: Hanna Gruszczyńska

W projekcie biorą udział: Jewhenija Nepytaliuk (aktorka i wykładowczyni na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji), Żenia Doliak (aktorka Teatru im. Wasyla Wasylki w Odessie), Ołena Boryszpolec (pisarka i animatorka kultury), Justyna Mohytycz (artystka wizualna), Alona Karpenko (studentka Państwowej Akademii Kultury w Charkowie) i Jasia Sajenko (śpiewaczka, flecistka, improwizatorka).

«Життя на випадок війни» Цей проект, що поєднує кілька видів мистецтва, створений українськими мисткинями, змушеними тікати від війни. Усі вони затрималися в Куявсько-Поморському регіоні, усі хотіли розповісти про пережите. Але як говорити про війну, яка все ще триває? Як контролювати емоції, як раціоналізувати досвід, який неможливо раціоналізувати? Разом з мисткинями ми будемо вчитися подорожувати новою реальністю, намагатимемося вижити разом із ними, боротися, ховатися чи здобувати нові навички. І все це переплітатиметься з реальними історіями, які творці вистави зібрали у соцмережах.

Виставу створено Міжнародним театральним фестивалем «Контакт», Театром ім. Вілама Гожиці у Торуні та Польським театром у Бидгощі у співпраці з Міським центром культури у Бидгощі.

Текст: Лєна Лягушонкова

Режисер: Уля Кіяк

Декорації та костюми: Войцех Фаруга

Помічник режисера: Ханна Грущинська

У проекті беруть участь: Євгенія Непиталюк (акторка та викладачка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого), Женя Доляк (акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька), Олена Боришполець (письменниця та аніматорка культури), Юстина Могитич (художниця), Альона Карпенко (студентка Харківської державної академії культури) та Яся Саєнко (співачка, флейтистка, імпровізаторка).