Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

„Aurora. Nagroda dramaturgiczna miasta Bydgoszczy. Sztuki finałowe 2022”

Książka | Praca zbiorowa

„Aurora. Nagroda dramaturgiczna miasta Bydgoszczy. Sztuki finałowe 2022”

Książka | praca zbiorowa

· format 160×235 mm

· okładka miękka

· stron 380

 

Dwujęzyczna, polsko-angielska książka, wydana wspólnie z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, prezentuje teksty finałowe drugiej edycji Aurory. Nagrody dramaturgicznej miasta Bydgoszczy. Jej autorki to: Agata M. Skrzypek (wstęp), Elise Wilk, Ludmyła Tymoszenko, Marta Sokołowska, Nina Zakhozhenko, Staša Bajac.
Tłumaczki: Joanna Kornaś-Warwas, Agnieszka Sowińska, Anna Korzeniowska-Bihun, Gabriela Abrasowicz, Zuzanna Łopacińska-Piędel, Jozefina Komporaly, Nina Murray, Dominika Gajewska, Iana Gudzenko, Olha Drobotaj, Valeriya Kosmidaylo, Oleksandra Shvets, Marija Stojanović.
Redakcja i korekta części polskiej: Emilia Walczak. Projekt okładki: Ola Jasionowska.

 

„Zachęceni esejami Rebecki Solnit pamiętamy, że nadzieja wyłania się z mroku i nie wszystko robimy źle – po prostu zbyt łatwo zapominamy o tym, że wartościowe zmiany są długofalowe, trudno je rozpoznać, późno się je odnotowuje. Tak więc, obok zawieszenia wiary w naukę w trakcie pandemii, nasilających się konsekwencji populizmu i autorytaryzmu oraz katastrof humanitarnych i ekologicznych, między 2018 a 2022 rokiem wydarzyło się dużo dobrych rzeczy: zwiększenie społecznej widzialności grup mniejszościowych, szczególnie osób uchodźczych, niebinarnych i nieheteronormatywnych; ogromna praca solidarnościowa na rzecz praw kobiet; nie mniejszy oddolny i instytucjonalny wysiłek edukacyjny w zakresie kształcenia zdalnego, inkluzji osób z niepełnosprawnościami, zwiększania świadomości dotyczącej chorób psychicznych, zdrowia, zgody i bezpiecznego seksu; każde zorganizowane działanie pomocowe, spektakl, wystawa, gest, weryfikacja fałszywych informacji, akty oporu wobec nieudolności i przemocy źle zarządzanych publicznych instytucji państwa” [fragment wstępu Agaty M. Skrzypek].

35 zł