Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

SZYPROWIE

Płyta audio | Rafał Kołacki

SZYPROWIE

Nie usłyszymy już gwaru bydgoskiego portu: „sapania” zapracowanych holowników parowych, skrzypienia dźwigów, gwizdków, okrzyków marynarzy i dokerów. A przecież był to świat dźwięków, jaki przez dziesięciolecia towarzyszył mieszkańcom naszego miasta, rozciągniętego na obu brzegach Brdy. Te dźwięki, echa dawnych czasów już przepadły. Pozostały jednak opowieści, wspomnienia! Pozostali Ludzie. Szyprowie. Marynarze. Dzisiejsi mieszkańcy Bydgoszczy, którym niejednokrotnie w starych dowodach osobistych rubrykę „miejsce urodzenia” wypełniały tajemnicze zapisy: „Wisła”, „barka X” czy „śluza Y”… Bowiem „na wodzie” Szyprowie rodzili się, spędzali dzieciństwo, dorastali, przejmowali fach swoich rodziców, by popłynąć w rozpoczętym przez ich przodków rejsie… Woda niejeden raz kołysała Szypra i w chwili śmierci. O tym jest to słuchowisko. To głos Ludzi pamiętających świat, w którym umiano rozpoznawać kaprysy rzeki, świat spowity parą z rozgrzanych kotłów, świat ściśnięty pomiędzy dwoma burtami…

Czas: 54,50 min.

25 PLN