Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

EMCEK BEZ BARIER – Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy otrzymało grant PFRON!

Poczytaj o szczegółach programu realizowanego przez MCK!

EMCEK BEZ BARIER – Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy otrzymało grant PFRON!

EMCEK BEZ BARIER – Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy otrzymało grant PFRON!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy od lat poprzez swoje działania jest dostępne dla ludzi ze szczególnymi potrzebami. Zarówno poprzez organizowanie wydarzeń, udostępnianie swojej infrastruktury, ale także nawiązywanie współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami zajmującymi się osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Wiele barier np. architektonicznych, które można napotkać odwiedzając nasze placówki wynikają z zabytkowej architektury naszych budynków, która ogranicza pole poprawy ich dostępności. Jednak dzięki otrzymanym środkom, dostęp np. do Pałaców w Ostromecku oraz poruszanie się po nich będzie zdecydowanie ułatwiony.

Bydgoski Emcek otrzymał dotację w wysokości 175 000 zł na realizację projektu: „Poprawa i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Celem przedsięwzięcia grantowego jest kompleksowa poprawa dostępności infrastrukturalnej oraz zwiększenie inkluzyjności oferty MCK w Bydgoszczy.

W ramach dofinansowania w instytucji planowane są następujące działania m.in. szkolenia dla pracowników Emceku podnoszące ich kompetencje w zakresie obsługi osób ze specjalnymi potrzebami, założenie systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, zamontowanie tyflografiki, ułatwiające poruszanie się po IK osobom z dysfunkcjami wzroku oraz poprawa dostępności cyfrowej stron MCK. Dodatkowo Kino Orzeł stanie się Kinem Bez Barier i zapewni w swoim repertuarze m.in. seanse z audiodeskrypcją.

Celem naszych działań jest nie tylko zniwelowanie barier architektonicznych, zwiększenie dostępnych wydarzeń w ofercie instytucji, ale także integrację ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. Wymiana doświadczeń oraz zachęcenie ich do uczestnictwa w kulturze.

Działania w ramach projektu „Poprawa i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami” będą realizowane dzięki dotacji, która została przyznana instytucji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu “Kultura bez barier”. Całkowita wysokość grantu to 175 310 zł. Projekt będzie realizowany od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r.