Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Sekcja Produkcji i Promocji Wydarzeń „Machinarium”

W konsekwencji rozwoju i wzmacniania organizowanych przez MCK ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali takich jak: ETHNIESY, PRZECZYTANI, ANIMOCJE, DRUMS FUSION, IMPRODROM, zaistniała konieczność utworzenia nowej komórki organizacyjnej, poświęconej tym wydarzeniom, wykraczającym swoim rozmachem poza dotychczasową, stałą, bieżącą działalność MCK.

Energia zespołu sekcji MACHINARIUM napędza także udział MCK we wszelkich wydarzeniach specjalnych, jak np. koprodukcja filmu fabularnego „Miasto wg scenariusza i w reżyserii Marcina Sautera – pierwszego od lat filmu realizowanego w Bydgoszczy, w którym nasze miasto pełni nie tylko funkcję scenograficzną, ale stało się wręcz drugoplanowym bohaterem filmowej opowieści. 

Wyjątkowe wydarzenia wymagają wyjątkowej oprawy, stąd ścisła współpraca w ramach tej sekcji z osobami odpowiedzialnymi za promocję i tworzenie nowoczesnych, innowacyjnych narracji o najważniejszych wydarzeniach kreowanych przez zespół kuratorów MCK. Ważnym uzupełnieniem aktywności sekcji MACHINARIUM jest także koordynacja współpracy z najważniejszymi, zewnętrznymi partnerami MCK.

Remigiusz Zawadzki – kierownik

tel. 52 32 55 558 

kom. 509 401 888 

e-mail: remigiusz.zet@gmail.com

  • SEKCJA PRODUKCJI

Weronika Płaczek – kurator sztuki animacji filmowej

tel. 52 32 55 544

kom. 519 346 585

e-mail: weronika.placzek@mck-bydgoszcz.pl

Danuta Kryszak – specjalista

tel. 52 32 55 558

e-mail: danuta.kryszak@mck-bydgoszcz.pl

Monika Grabarek – specjalista

e-mail: monagraba@gmail.com

Justyna Cholewińska – specjalista

e-mail: justyna.cholewinska@mck-bydgoszcz.pl

Paweł Ciesielski – specjalista

e-mail: pawel.ciesielski@mck-bydgoszcz.pl

  • SEKCJA PROMOCJI

tel. 52 32 55 558

Anna Tarnowska – kurator ds. promocji i polityki medialnej

kom. 519 346 571 / 791 484 334

e-mail: anna.tarnowska@mck-bydgoszcz.pl

Kuba Ignasiak – specjalista social media, rzecznik prasowy MCK

kom. 792 610 128

e-mail: kuba.ignasiak@mck-bydgoszcz.pl

Marta Idczak – specjalista ds. promocji

kom. 519 346 587 

e-mail: marta.idczak@mck-bydgoszcz.pl

Dariusz Gackowski – specjalista, fotograf

e-mail: dariusz.gackowski@mck-bydgoszcz.pl

Zuzanna Straszewska – specjalista

e-mail: zuzanna.straszewska@mck-bydgoszcz.pl