Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Sekcja Sztuki Ludowej, Tradycji i Designu

Leśne dukty, wonne łąki, dzikie chęchy (zarośla) to miejsca, w których lubi ukryć się stara studnia, fragment muru czy po prostu nieużytek. Dziś nieużytek, ale kiedyś? Kiedyś miejsce tętniące życiem, radościami, czyimiś sprawami, rodziną, w której jak nigdzie losy się gmatwają, plączą i tworzą historię. Historia takiej rodziny wpleciona jest w konkretny kontekst historyczny, kulturowy, czasu i miejsca, w którym żyła.

Ta sytuacja jest motywacją do poznawania tych skrytych treści w programie „Kultura na świeżym”. Natura porasta kulturę w wielu miejscach naszego miasta. Jednym z piękniejszych wątków jego historii jest letnie życie nad rzeką Brdą i Wisłą. Jest to moją motywacją do napisania przewodnika „Tu stało, to rosło”, który będzie podstawą do cyklu wycieczek po Bydgoszczy prowadzonych przeze mnie.

Tradycja, ludowość i design łączą się zaś w rękodziele, które prowadzone będzie pod nazwą Koło Gospodyń Miejskich.

 

KONTAKT

Dominika Kiss-Orska – kurator 

kom. 519 346 583 

e-mail: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl