Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Jubileusz 40 lat pracy zawodowej Jolanty Chmary

relacja z wydarzenia

Jubileusz 40 lat pracy zawodowej Jolanty Chmary

Jubileusz 40 lat pracy zawodowej Jolanty Chmary

Jolanta Chmara, niezwykle aktywna i wybitna konserwatorka dzieł sztuki obchodzi w tym roku jubileusz 40 lat pracy zawodowej. Od 18 lat jest prezeską Okręgu Bydgoskiego ZPAP, a dzięki jej pracy udało się uratować wiele cennych zabytków w regionie i poza nim. W Galerii Wspólnej przygotowano dla artystki uroczystość, podczas której wręczono nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Uroczystość, która była niespodzianką dla samej jubilatki, odbyła się w czwartek, 9 października w Galerii Wspólnej, miejsca niezwykłego na mapie Bydgoszczy, które skupia wokół siebie twórców sztuk wizualnych i innych dziedzin artystycznych.

Jolanta Chmara jest absolwentką PLSP w Lublinie. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu gdzie w roku 1980 uzyskała dyplom w zakresie konserwacji restauracji dzieł sztuki. Od ukończenia studiów prowadzi samodzielną działalność w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej i malarstwa. Jolanta Chmara ma na swoim koncie konserwację 23 ołtarzy, obrazów, rzeźb oraz wielu innych obiektów. Zajmuje się również projektowaniem wystroju zabytkowych wnętrz (malowideł ściennych, sztukaterii) oraz ich wyposażeniu (m. in. kraty, chrzcielnice, ołtarze, prospekty organowe). Od 2002 roku jest prezesem Okręgu Bydgoskiego ZPAP, a od piętnastu lat członkiem Rady Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Należy do Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP.

Z ważniejszych realizacji należy wymienić:

 • przeniesienie malowidła (XIX w) wraz z tynkiem na nowe podłoże z plafonu – Lublin,
 • konserwacja rzeźb barokowych, drewnianych, polichromowanych z kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie,
 • konserwacja malowideł ściennych w prezbiterium kościoła pw. św. Anny w Trutowie,
 • konserwacja portretu fundatora klasztoru i kościoła w Trutowie Jana Rętwińskiego, obraz olejny na płótnie (dat. 1738 r.),
 • konserwacja ołtarza głównego, rokokowego (II poł. XVIII w.), Trutowo,
 • konserwacja ołtarza głównego (dat. 1601 r.) w kościele pw. Świętej Trójcy w Działyniu,
 • konserwacja krucyfiksu barokowego (drewno polichromowane) XVII/XVIII w. w kościele pw. Świętej Trójcy w Działyniu,
 • konserwacja dwóch ołtarzy bocznych późnobarokowych z początków XVIII w. wraz z obrazami olejnymi w kościele pw. Świętej Trójcy w Działyniu,
 • konserwacja ambony renesansowej (ok. 1601 r.) ze schodami z II połowy XVIII wieku w kościele pw. Świętej Trójcy w Działyniu,
 • odkrycie pod obrazem przedstawiającym św. Antoniego z początku XX wieku na desce innego o tej samej tematyce, datowanego na 1814 r. w kościele pw. św. Jadwigi w Karnkowie,
 • konserwacja obrazu na desce przedstawiającego Matkę Boską z Dzieciątkiem, (poł. XVII wieku) z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła, Godziesze Wielkie,
 • konserwacja ołtarza głównego w stylu neobarokowym z 1883 roku i aranżacja malarska wnętrza drewnianego kościoła parafialnego pw. NMP w Grzegorzewie – nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki za prawidłowo przeprowadzone prace w obiekcie sakralnym w 1994 roku,
 • konserwacja wnętrz pałacu w Lubostroniu (stiuki, sztukaterie, malarstwo ścienne),
 • konserwacja wyposażenia kościoła pw. WNMP w Koronowie,
 • konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Andrzeja w Koronowie,
 • konserwacja ołtarza głównego w kościele  pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy,
 • konserwacja malowideł ściennych w kościele pobernardyńskim pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy,
 • konserwacja ołtarza bocznego w kościele filialnym pw. św. Marii Magdaleny we Włókach