Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Kino Orzeł 01.07.2022 13:00
„Ślady” (25′) + spotkanie reż. Justyna Misterkiewicz
Pozornie przypadkowe wydarzenia, fragmenty wspomnień, przedmioty, miejsca naznaczone emocjami – ślady pieczętujące czas. Seniorzy z Mroczy wracają do nich...